Årets digitale designtrender

Skal du bygge nytt nettsted eller øke din digitale tilstedeværelse i sosiale medier, er det viktig å vite hvilke designtrender som vil dominere den nærmeste fremtiden. Dinamos designere har kikket inn i krystallkulen for å fortelle deg hva som kommer.

Design for digitale flater er fremdeles en relativt ung uttrykksform. Den påvirkes lett av teknolgiske nyvinninger, strømninger i mote- og mediebildet og trender i bransjen generelt. De siste årene har vi likevel sett at utrykksformen har gjennomgått en modning. Trendene har vært mer nøkterne og hatt lengre varighet. Mye av det vi forventer å se i 2022 er derfor ting vi har sett før, men gjerne med en ny vri.

1 – Darkmode

Darkmode eller «mørk modus» er et fenomen som har kommet for å bli. Dette er ikke en ny trend, men et designgrep som vil ytterligere befeste sin posisjon i 2022. Darkmode er kort fortalt to fargevarianter av det samme designet – ett lyst og ett mørkt. Leseren kan velge mellom disse ved hjelp av en knapp, eller skiftet kan styres av nettleseren dersom denne er satt til å velge mellom mørk og lys modus automatisk. Effekten vil i så fall følge kalenderen og skifte modus ved soloppgang eller solnedgang.

Dark Mode
Google er ett av mange nettsteder som har fått darkmode det siste året.

Hovedpoenget med mørk modus er at designet skal tilpasse seg den konteksten det oppleves i. Sitter du sent på kvelden i et mørkt rom kan det være krevende for synet å se et lyst design med høy kontrast og store hvite flater. Et mer dempet design med lavere kontraster og fargemetninger og ofte bruk av lys tekst på mørk bakgrunn, kan da oppleves mer behagelig. Mange kjenner i dag denne effekten fra telefonen sin og det er derfor naturlig at man også finner det i apper og nettsteder.

«La brukeren få velge»

Selv om darkmode kan være bedre for øynene og mindre forstyrrende i mørke omgivelser, kan det være tungt å lese lange tekster på mørk bakgrunn. Det bør derfor være mulig å overstyre dette valget via en knapp på nettsiden.

2 – Forløpninger og sterke farger

Etter mange år med flatt design og dempet fargebruk har vi den siste tiden sett at forløpningener og sterke farger har gjort et lite comeback.

«Forløpninger» (eller gradienter som noen kaller det) er grafiske overganger fra én fargetone til en annen. Tidligere var forløpninger mye brukt i såkalt skeumorfisk design, altså design som etterlikner fysiske gjenstander. Her ble det brukt for å gi intrykk av dybde og fysisk størrelse – særlig på knapper og andre interaksjonselementer.

De variantene som trender nå er mer abstrakte og forløpningene går gjerne mellom to sterke farger som står et stykke fra hverandre i fargeskalaen. Effekten blir mye brukt til overskrifter, uthevede ord og på knapper.

3 – Scrollytelling

En annen trend som fortsetter å vokse er såkalt «scrollytelling». Scrollytelling er et teleskopord som forener «scrolling» og «storytelling». Det beskriver en formidlingsform hvor vertikal rulling i nettleseren endrer det vi ser på skjermen og gir oss en dynamisk fortelling som utfolder seg mens vi leser. Artikkelen «Snow fall» fra New York Times er artikkelen som blir regnet som den som startet trenden.

Her hjemme er det blant annet NRK og VG som har vært fanebærere for utviklingen av sjangeren. Vår eget arbeid med Norsk Tippings årsrapport for 2020 er et godt eksempel som viser mange av de virkemidlene som brukes i sjangeren.

Norsk Tipping
Norsk Tippings års-og sammfunnsrapport for 2020 er et eksempel på god bruk av scrollytelling.

Bruk scrollytelling der du vet at du har et interessert publikum som ønsker å bruke tid på innholdet ditt. Brukes scrollytelling feil, kan det skape irritasjon og friksjon. Man skal for eksempel ikke måtte rulle seg gjennom en lang interaktiv historie for å finne kontaktinformasjon til selskapet ditt.

4 – Data og harde fakta

«Show don’t tell» sier man i filmbransjen. Dette er noe som også har blitt vanligere i digitale kommunikasjonsformer den siste tiden, med utstrakt bruk av presentasjoner av data og tall. Pandemien har lært oss å konsumere tabeller, grafer og tall og vist oss verdien av harde fakta.

Kan man bytte fakta mot adjektiver oppfattes budskapet skarpere, tydeligere og mer troverdig. «Vi er en av norges største sjokoladprodusenter» kan med fordel endres til «Vi lager 134 tonn sjokolade til 1489 butikker».

Data

5 – Animerte logoer

Animerte logoer er noe vi tradisjonelt forbinder med underholdningsindustrien og filmer, men dette er en voksende trend på nettet akkurat nå. Animasjoner tiltrekker seg øyets oppmerksomhet og gjør at leseren ikke så lett overser logoen. En animert logo lover også noe utover det vanlige og kommuniserer dynamikk og progressivitet.

Da Mark Zuckerberg presenterte sitt nye «metaverse» hvor vi alle snart skal fanges inn, gjorde han det med en animert logo. Her i en glitchy variant…

6 – Synlige kanter i designet

En ny trend dette året er synlige kanter og skillelinjer i designet. Dette kan muligens sees på som en del av den nittitalls-retrobevegelsen som endel av bransjen nå gjennomgår. Tydelige linjer bryter med den tidligere (men fortsatt aktuelle) trenden med overlappende elementer og friere layout. Linjene virker ledende på øynene og kan hjelpe leseren og forstå hva som er viktig og uviktig. Retroeffekten i uttykket er ofte forsterket med naivistiske eller nittitallsfuturistiske fonter og bildebruk. 

Dinamo lanserte nylig nettmagasinet Kontekst for CREO. Her kommuniserer linjene og fontbruken seriøsitet og faglig fordypning. Den starmme fargepaletten forsterker dette ytterligere.

Kontekst
Kontekst.no er et digitalt tidsskrift fra Creo – forbundet for kunst og kultur og bruker synlige kanter i designet

7 – 3D

Raskere prosessorer og høyere skjermoppløsninger har gjort at animerte 3D-illustrasjoner har blitt mer vanlige. Dette er noe vi vil se mye av i 2022 og er en hurtigvoksende trend akkurat nå. 3D er kostbart og tidkrevende å produsere og passer derfor best til apper og nettsteder med relativt statisk innhold. Særlig til produktpresentasjoner er 3D velegnet. 

Apple er et selskap som ofte kombinerer 3D med scrollytelling i sine produktpesentasjoner. Ellers er den animerte lastebilen til Panics Transmit et morsomt eksempel som endrer perspektiv basert på hvor den er plassert i vinduet.

Verdt å nevne til slutt…

Andre trender som er verdt å nevne er såkalt glassmorfisme, hvor halvgjennomskinnelige elemeter for flyte over hverandre, trenden med store knappernittitallsretro-bevegelsen, samt brutalisme-inspirerte design.